O projektu

Smyslem Máme rádi Čáslav, i s kalendářem všech akcí, je lepší informovanost o kulturních, sportovních, spolkových i dalších významných událostech.

Všechny důležité, výjimečné, zajímavé, ale hlavně pozitivní informace na jednom webu. Čáslaváky informujeme. Turisty motivujeme k návštěvě města. Zjednodušujeme občanům hledání, podporujeme cestovní ruch, tedy rozvoj města i místní podnikatele.

Informace sloužící k pozitivní prezentaci Čáslavi pocházejí například z údajů čáslavského muzea, Čáslavských novin, propagačních materiálů i mediálních výstupů.

Projekt využívá a odkazuje na video archiv TV Čáslav, která je placena z rozpočtu města Čáslav. Sdílíme také fotografie a videa fanoušků Čáslavi.

Zakladatelem Máme rádi Čáslav, projektu na podporu města Čáslavi, je Tomáš Ouředník z Čáslav sobě.

Máme rádi Čáslav obdrželo jednorázovou finanční podporu v roce 2021, 2020. Projekt získal grant z dotačního programu města Čáslavi Kultura, spolková činnost a cestovní ruch.

O podpoře rozhoduje Rada města Čáslavi na podkladě hodnotících kritérií od Komise Rady města Čáslav pro Kulturu, spolkovou činnost a cestovní ruch (KSČCR).

Původně šlo o facebookový projekt. Peníze byly použity na správu stránek na sociální síti facebook. Šlo o pravidelné zveřejňování příspěvků – fotografií, videí – právě
na nejrozšířenější sociální síti v Česku. A také na cílenou reklamu na sociální síti facebook.

Později ke správě sociální sítě facebook přibyla i webová prezentace na mameradicaslav.cz včetně kalendáře akcí.

Městský úřad Čáslav
nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1
meucaslav.cz

Sdílejte: