O projektu

Všechny důležité, výjimečné, zajímavé, ale hlavně pozitivní informace o Čáslavi na jednom webu i sociálních médiích: facebook, instagram, youtube, a to pod oblíbenou značkou Máme rádi Čáslav.

Čáslaváky informujeme o kulturních, sportovních, spolkových i dalších významných událostech. Turisty motivujeme k návštěvě města. Zjednodušujeme občanům hledání, podporujeme cestovní ruch, tedy rozvoj města i místní podnikatele.

Informace sloužící k pozitivní prezentaci Čáslavi pocházejí například z údajů čáslavského muzea, Čáslavských novin, propagačních materiálů i mediálních výstupů.

Projekt využívá a odkazuje na video archiv TV Čáslav, která bývá placena z rozpočtu města Čáslav. Sdílíme také fotografie, videa fanoušků Čáslavi i pořadatelů akcí.

Zakladatelem Máme rádi Čáslav, projektu na podporu města Čáslavi, je Tomáš Ouředník z Čáslav sobě.

Máme rádi Čáslav obdrželo jednorázovou finanční podporu v roce 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Projekt získal grant z dotačního programu města Čáslavi Kultura, spolková činnost a cestovní ruch.

O podpoře rozhoduje Rada města Čáslavi na podkladě hodnotících kritérií od Komise Rady města Čáslav pro Kulturu, spolkovou činnost a cestovní ruch (KSČCR).

Původně šlo o facebookový projekt. Peníze byly použity na správu stránek na sociální síti facebook. Šlo o pravidelné zveřejňování příspěvků – fotografií, videí – právě
na nejrozšířenější sociální síti v Česku. A také na cílenou reklamu na sociální síti facebook.

Později ke správě sociální sítě facebook, vytvoření facebookové skupiny, instagramového profilu i youtube kanálu, přibyla i webová prezentace na mameradicaslav.cz.

Městský úřad Čáslav
nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1
meucaslav.cz

Sdílejte: