Královské město

Pozvánka do Čáslavi

Město Čáslav a současnost
 

Čáslav nabízí turistům mnoho zajímavostí. S městem je spojena řada slavných rodáků i osobností.

V Čáslavi žije více než 10 tisíc obyvatel. Je správním, obchodním a spádovým centrem pro široké okolí. Leží ve Středočeském kraji. 

Historické centrum je městskou památkovou zónou. Je to typické raně gotické město s velkým centrálním náměstím, kterému dominuje radnice a síť pravoúhlých ulic. 

TV Čáslav - S750E02 - Sedm a půl století - 1. část

ČÁSLAV: JEDNO Z NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH MĚST

Královské město od roku 1264 

Již více než 755 let je Čáslav královským městem, povýšena byla v roce 1264 za vlády železného a zlatého krále Přemysla Otakara II.

Místo, kde se rozkládá město, ale bylo Slovany osídleno již mnohem dříve – od 9. století.

K panovníkem udělovanému titulu „královské město“ se vázala značná privilegia a vzácné výsady, díky nimž města bohatla a celkově prosperovala. Ať už se jednalo o právo várečné, nebo o právo těžit na svém území drahé kovy, po jejich nabytí přicházel rozkvět a blahobyt.

V době husitských válek se Čáslav nejdříve přidala na stranu Zikmunda Lucemburského, ale v roce 1421 přešla k husitům. K této části českých dějin se váže také vzácný objev, jenž se v Čáslavi odehrál. Ve výklenku mariánské kaple byly v roce 1910 nalezeny ostatky slavného vojevůdce Jana Žižky.

Smutnou kapitolou byly dva velké požáry. První se rozšířil v roce 1452 a druhý, ještě ničivější, kterému padlo za oběť skoro celé město, zachvátil čáslavská stavení v roce 1522. Po třicetileté válce zůstali měšťané zadlužení a ulice i náměstí téměř pusté.

Také novodobý stavební ruch z počátku 19. století nebyl k původnímu renesančnímu a baroknímu charakteru citlivý a do značné míry změnil starobylou podobu Čáslavi.

Sdílejte: