Náměstí Jana Žižky z Trocnova – největší náměstí

TV Čáslav - S04E03 - Kouzelná Čáslav

Náměstí Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi je jedno z největších náměstí v Česku. Zabírá plochu zhruba 20 000 m². Historické centrum je městskou památkovou zónou.

 

 

Je to typické raně gotické město s velkým centrálním náměstím, kterému dominuje radnice a síť pravoúhlých ulic. Uprostřed náměstí je klasicistní kašna. Nedaleko mariánský sloup i pomník Jana Žižky z Trocnova od J. V. Myslbeka.

Barokní radnice

Barokní radnice: Dvoupatrový řadový dům s bohatě zdobeným průčelím s důrazem na středovou partii vrcholící vížkou a s mansardovou střechou. Pozdně barokní dům z roku 1766, na místě gotické stavby. Přestavba podloubí r. 1804, 1886 oprava. Roku 1929 upravena Žižkova síň.

Mariánský morový sloup

Mariánský morový sloup na Žižkově náměstí. Základem mohutný podstavec se čtyřmi sochami světců. Na vrcholu komolého jehlanu s obláčky a andílčími hlavičkami socha Panny Marie. Sousoší z let 1745-6. Velmi hodnotné sochařské dílo pocházející z pol. 18. století, které je významnou urbanistickou dominantou náměstí v historickém jádru města. Při opravě v roce 1854 odstraněna balustráda a sochy sv. Pavla a sv. Jana Křtitele.

Pomník Jana Žižky z Trocnova

Pomník Jana Žižky z Trocnova: Na ozdobném hranolovém podstavci socha Jana Žižky z Trocnova jako hrdého husitského vojevůdce. Autorem sochy Josef Václav Myslbek, autorem návrhu podstavce Antonín Wiehl. Pomník vznikal v letech 1878-1881. Velmi kvalitní sochařské dílo (zpodobující Jana Žižku z Trocnova jako hrdého husitského vojevůdce) od předního sochaře tzv. generace Národního divadla – J.V. Myslbeka, které se bezprostředně váže k historii města Čáslavi. Neméně významná byla Myslbekova spolupráce se známým architektem Antonínem Wiehlem.

Kašna se sochami

Kašna se sochami: Pískovcová kašna na náměstí. Zábradlí nádrže z pískovcových desek. Uprostřed mušlovitě tvarovaná mísa s vodotryskem na zúžené noze. Klasicistní kašna z konce 18. století. V její blízkosti jsou umístěny čtyři barokní alegorické sochy z Filipova. Hodnotná klasicistní kašna, doplňující vhodně prostor náměstí. Součástí výzdoby jejího okolí jsou čtyři barokní sochy alegorií ročních dob z let 1780-1790, přenesené z nedalekého zámeckého parku ve Filipově.

Sdílejte: